Gawad Karangalan sa Mahusay na Manggagawa!

Winners receive P 10,000 each!